escainfo@ses.cat     Tel: 93 727 50 35

Àrea Comptable

Un equip de professionals amb una formació sòlida a l’àrea comptable us ajudarà a aconseguir que la vostra comptabilitat sigui l’instrument de control i de gestió de la vostra empresa.
principals àrees

Assessorament comptable continuat de les operacions diàries de les societats d’acord amb la normativa vigent perquè les empreses (PIMES i grans empreses) i autònoms reflecteixin als comptes una imatge fidel dels seus actius, la seva situació financera i el resultat de l’activitat.

 • Transcripció de comptabilitat de manera manual per a l’elaboració del llibre diari oficial.
 • Orientació i assessorament a professionals en temes destimació directa i objectiva.
 • Preparació dels llibres oficials dingressos, despeses i béns dinversió.
 • Formació de personal per a departaments comptables.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Comptabilitat analítica.
 • Autidories internes.
 • Dipòsit de comptes anuals al registre mercantil.
 • Comptabilitat pressupostària, elaboració i seguiment de pressuposts.
 • Preparació dinformes econòmics i financers dempreses.
 • Valoració de les empreses.
 • Preparació de tancaments comptables:
  1. Arxiu de béns amortitzables i actualització anual.
  2. Actualització de lísing i préstec al nou interès amb ajustament a curt termini.
  3. Càlcul de les previsions i anàlisi de les possibles contingències.
  4. Conciliacions bancàries i arqueig de caixa.
Asesoría Sabadell > Gestoria > Àrea de Comptabilitat
Contabilidad sabadell
contabilidad