escainfo@ses.cat     Tel: 93 727 50 35

Àrea Laboral

Amb el nostre assessorament laboral estarà cobert de manera eficaç i còmoda de qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit laboral.
Per això, a la nostra assessoria utilitzem un sistema d’avantguarda, amb tecnologia telemàtica, que permet portar el control, així com aplicar perfectament les obligacions legals vigents a cada moment. Disposem d´un equip de professionals experts en el dret i l´auditoria laborals.
principals àrees

 • Assessorament laboral dempreses.
 • Rebuts de salari mensuals.
 • Liquidació d’assegurances socials TC-1 i TC-2.
 • Complementació i presentació de parts de baixa per incapacitat temporal o permanent.
 • Contractes de treball.
 • Càlcul d’indemnitzacions i liquidacions.
 • Inspeccions de treball.
 • Legalització i tramitació de noves empreses.
 • Expedients de regulació docupació.
 • Conciliacions individuals al Departament de treball.
 • Conciliacions col·lectives al Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Auditoria laboral d’empresa.
 • Tramitació d’expedients d’invàlides, jubilacions, etc…
Asesoría Sabadell > Gestoria > Àrea laboral