escainfo@ses.cat     Tel: 93 727 50 35

Àrea Legal

Serveis d’empresa Sabadell compta amb un equip especialitzat en l’assessorament legal per a empreses i particulars.

El dia a dia de les empreses genera sovint qüestions que, per diferents raons, acaben necessitant la intervenció de serveis jurídics: impagats, contractes comercials, reclamacions, cobertura d’assegurances…

En els àmbits del dret públic i el dret privat, els professionals de Serveis d’empresa Sabadell ofereixen els seus serveis en assessoria jurídica, mediació i defensa lletrada. Sempre garantint tres principis fonamentals i irrenunciables: l’estudi complet i personalitzat de cada cas, el rigor professional i una comunicació transparent i contínua amb el nostre client.

A més, com a valor diferenciador dels nostres serveis, els advocats de Serveis d’empresa Sabadell conformen un equip multidisciplinari d’economistes, fiscalistes, graduats socials, consultors, auditors i experts en tecnologia per abordar cada cas amb la major de les garanties.

Oferim assessoria jurídica, mediació i defensa lletrada en els àmbits del dret públic i el dret privat, basant les nostres actuacions en tres principis fonamentals: l’estudi complet i personalitzat de cada cas, el rigor professional, i una transparència i comunicació contínua amb el nostre client.

El nostre equip d’assessors compta amb una especialització i experiència professional sectorial a l’àrea jurídica, i ofereixen plena dedicació i atenció personalitzada formulant propostes de valor afegit i innovadores per als nostres clients.

El nostre objectiu és oferir un servei d’alta qualitat tècnica i resolutiu a partir de la identificació correcta de les necessitats del client buscant assolir la màxima satisfacció.

Especialitats de l’Àrea Mercantil:

 • Assessorament a societats i autònoms.
 • Constitució de societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Fusions, adquisicions i dissolució de societats.
 • Resolució de conflictes societaris.
 • Assessorament als òrgans dadministració de les societats.
 • Transaccions i negociacions.
 • Reclamacions judicials.
 • Concursal: Concurs de creditors, fallida.
 • Tràmits al registre mercantil.
 • Reclamacions d’impagaments i defensa davant de creditors.

Especialitats de l’Àrea Civil:

 • Dret immobiliari i de la construcció.
 • Comunitats de propietaris.
 • Arrendaments i desnonaments.
 • Dret de família i successions.
 • Herències i donacions.
 • Dret d’obligacions i contractes.
 • Reclamacions d’impagaments.
 • Àrea contenciosa: Actuacions davant de la jurisdicció civil.
 • Separacions i divorcis.
 • Revisió i confecció de contractes.
 • Hipoteques, peces, servituds, …

Administratiu:

 • Intervenció professional en làmbit de les relacions jurídiques entre els ciutadans (particulars i empreses) amb ladministració pública.

Dret d’assegurances:

 • Reclamacions a asseguradores.
 • Reclamació contra pròpia asseguradora per no cobertura o impagament.
 • Reclamacions derivades d’accidents de trànsit o sinistres de la llar o al negoci.

Administracions Públiques:

 • Administració de les comunitats autònomes.
 • Responsabilitat patrimonial de ladministració.
 • Defensa dels drets dels ciutadans, personals i econòmics, davant de l’administració.
 • Contractació administrativa.
 • Recursos de reposició.
 • Recursos dalçada.
 • Recursos econòmics administratius.
 • Recursos contenciós administratius.
 • Dret processal tributari.
Asesoría Sabadell > Gestoria > Àrea legal
asesoria legal sabadell
Asesoría legal Sabadell
Asesoría legal Sabadell
Servicios juridicos sabadell
Juicios sabadell
Area juridica sabadell